Sociaal Domein

Van cliëntondersteuning tot jeugdzorg: alle inkoopvragen omtrent WMO en de Jeugd- en Participatiewet vallen onder dit domein.

Met de komst van de decentralisatie in 2015, moeten gemeenten veel meer zelf inkopen in het Sociaal Domein. De inkooptrajecten zijn niet alleen in aantal omhooggeschoten, ook de complexiteit van de projecten is flink toegenomen. De toename van Maatwerkvoorzieningen maakt dat gemeenten kritischer kijken naar welke Algemene Voorzieningen er voorliggend in kunnen worden gezet voor hun inwoners.  Het realiseren van deze (nieuwe) Algemene Voorzieningen gaat veelal gepaard met subsidiëring of inkoop. Wij hebben inkopers die zich de specialistische kant, ook van de nieuwe inkooptrajecten, inhoudelijk eigen hebben gemaakt en je daar graag mee helpen.