Wat doen wij?

 

IBMN biedt ondersteuning bij generalistische en gespecialiseerde inkooptrajecten, waarbij de focus in eerste instantie ligt op aanbesteden.

Hoe kunnen we je helpen als specialist?

GWW en Bouw – Ralph

Mail Ralph

ICT en Facilitair – Christiaan

Mail Christiaan

Sociaal Domein – Koen

Mail Koen

Van gebiedsontwikkelingen, wegreconstructies en bomensnoei tot het bouwen van sportaccommodaties; samen met jou bepalen we per inkoop wat de beste contractvorm is. Of het nu gaat over traditionele (UAV), innovatieve contracten (UAV-gc) of een bouwteamsamenwerking, we hebben ruime ervaring op deze gebieden. En dat geldt ook voor de te doorlopen aanbestedingsprocedure en de daarbij horende gunning.

Per project bepalen we – met de marktomstandigheden in het achterhoofd – hoe we tot een succesvolle realisatie kunnen overgaan. Met altijd jouw wensen en doelstellingen als richtlijn.

Verder delen wij onze kennis in de Vakgroep GWW en Bouw bij PIANOo. Klik op de link voor meer informatie: Vakgroep GWW en Bouw van PIANOo.

Van schoonmaakdienstverlening en koffievoorzieningen tot aan het leveren, implementeren en onderhouden van bijvoorbeeld een e-HRM systeem, zaaksysteem of belastingapplicatie – alle facilitair- en ICT-gerelateerde inkoopvragen vallen onder dit domein.

Facilitair en ICT is een breed domein waarin veel alledaagse diensten en leveringen voor kunnen komen. Elke aanbesteding is uniek en verdient daarmee alle aandacht.

Van cliëntondersteuning tot jeugdzorg – alle WMO-, Jeugdwet- en Participatie-gerelateerde inkoopvragen vallen onder dit domein.

Met de komst van de decentralisatie, moeten gemeenten veel meer inkopen in het Sociaal Domein. Naast een flinke toename aan inkooptrajecten, zijn veel trajecten omvangrijk. Bijvoorbeeld doordat er regionaal moet worden ingekocht.

Er is weleens sprake van overlap in wetgeving, soms als gevolg van ontschotting. In andere gevallen moet er binnen een inkooptraject zowel maatwerk als een algemene voorziening worden ingekocht, om zo een verschuiving naar het voorliggende veld meer kracht bij te zetten. Om een zo sluitend mogelijk geheel te verkrijgen van diensten en leveringen binnen het Sociaal Domein, kijken gemeenten kritisch hoe ze subsidieregelingen naast inkooptrajecten zo effectief mogelijk samen kunnen laten gaan. Dit alles maakt het inkopen soms wat complex. Maar wij hebben inkopers die zich juist deze specialistische kant eigen hebben gemaakt en je graag verder helpen.