Ralph Rheiter – GWW en Bouw

06 10 66 56 89

Het geeft mij energie om in de complexe wereld van de bouw (GWW en/of utiliteit), waarbij er verschillende belangen spelen, projecten op een succesvolle manier tot stand te brengen. Hierbij stuur ik altijd aan op een constructieve samenwerking tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers. Verder zoek ik graag naar vernieuwingen die ook praktisch (toepasbaar) zijn. Dit kan de keuze in contractvorm zijn, maar ook in de wijze van aanbesteden.