Veel gestelde vragen / FAQ

– Wat is een fysieke overlegtafel?

– Wat is de functie van een digitale tafel?

– Hoe kan mij aanmelden als geïnteresseerde voor deelname aan een fysieke overlegtafel?

– Hoe kan mij aanmelden als geïnteresseerde voor deelname aan een digitale overlegtafel?

– Hoe kan ik mij aanmelden als potentiele aanbieder?

– Is er een bepaalde periode waarbinnen men zich moet aanmelden als potentiele aanbieder?

Wat is een fysieke overlegtafel?

Via fysieke overlegtafels vinden gesprekken plaats met grote, middelgrote en kleine aanbieders of een evenwichtige selectie daarvan. Indien er door de gemeente voor is gekozen om niet alle aanbieders voor deelname aan de fysieke tafel uit te nodigen, kunnen niet geselecteerde aanbieders “ meepraten” via de digitale tafel. meepraten op deze website en voorstellen doen via de digitale tafel.

Wat is de functie van een digitale tafel?

De digitale tafel is bedoeld om op een open en transparante wijze het Bestuurlijk Aanbestedingsproces te ondersteunen. Aanbieders en geïnteresseerden kunnen inzicht krijgen in wat zich afspeelt rondom de fysieke overlegtafel zoals de agenda, de notulen, de documenten, de deelnemers en gestelde vragen. Tevens kunnen aanbieders via de digitale tafel voorstellen doen die aan de fysieke tafel kunnen worden ingebracht.

Hoe kan ik mij aanmelden als geïnteresseerde voor deelname aan fysieke overlegtafels?

Aanbieders die geïnteresseerd zijn voor deelname aan fysieke overlegtafels kunnen zich aanmelden via de IBMN-portal.

Hoe kan ik mij aanmelden als geïnteresseerde voor deelname aan een digitale overlegtafel?

Geinteresseerden die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafels kunnen via de digitale tafel toch deelnemen aan het proces van overleg. Hiertoe dient men gebruik te maken van de Berichtenmodule van ABK.

Hoe kan ik mij aanmelden als potentiele aanbieder?

Op de website kunt u kiezen voor deelname aan een specifiek offerteproces. Dit kan uitsluitend door op de respectievelijke link te klikken.

Is er een bepaalde periode waarbinnen men zich moet aanmelden als potentiele aanbieder

Nee, na een eerste sluitingstermijn voor de eerste tranche van aanbieders wordt aanmelding doorlopend opengesteld. Aanbieders die zich na de eerste tranche aanmelden zullen evenwel met een vast cyclus in behandeling worden genomen.