Maatschappelijke betrokkenheid

IBMN hecht waarde aan aspecten als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam inkopen en social return. Deze maatschappelijke betrokkenheid komt voort uit alle politieke programma’s binnen de gemeenten die zijn aangesloten bij IBMN. Het is belangrijk een maximaal rendement uit mens, milieu en bedrijfsvoering halen. Daarom nemen we deze thema’s mee in de programma’s van eisen en bestekken. Tevens proberen we ondernemers te prikkelen méér te doen dan de wettelijk vastgestelde minimumeisen. En daarmee adviseren én bedienen wij onze deelnemende gemeenten op maat.

Hieronder vindt u een omschrijving van deze onderwerpen.

Wat is MVO?
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) laat een bedrijf haar verantwoordelijkheid zien op de thema’s mens, milieu en bedrijfsvoering. MVO is een manier van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de zogenaamde triple-P-benadering. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer doorgedrongen in de structuur van bedrijven.

Wat is Duurzaam Inkopen?
Duurzaam inkopen is het rekening houden met maatschappelijke gevolgen in het inkoop- en aanbestedingsproces. Het gaat hierbij om de sociale, milieugerelateerde en economische gevolgen. Duurzaam inkopen is meer dan alleen het toepassen van criteria in het inkoop- of aanbestedingsproces, maar gaat ook om de keuzes in de bedrijfsvoering die worden vertaald naar de in te kopen werken, leveringen of diensten.

Wat is Social Return ?
Bij Social Return worden sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten bewust opgenomen. Het doel daarvan is dat een investering niet alleen het reguliere rendement oplevert, maar ook sociale winst. Denk hierbij aan werkplekken voor mensen met een handicap, maar ook mensen die langdurig werkloos zijn. Ook voor hen die langer aan de kant staan, kan Social Return uitkomst bieden.