Missie & Visie

Professioneel opdrachtgeverschap. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het beste uit de markt halen. Zomaar enkele trefwoorden die terugkomen in het DNA van IBMN. IBMN wil als koploper onder de gemeentelijke inkoopbureaus in Nederland het inkoopbeleid van gemeenten professionaliseren. We gaan innovatief te werk, implementeren vooruitstrevende technieken met als doel de beste kwaliteit uit de markt te halen tegen de beste prijs.

IBMN heeft consultants in dienst die allemaal weten hoe het spel gespeeld moet worden. De inkopers dienen als een bron van kennis voor de deelnemende gemeenten, die graag gebruik maken van hun hoge kennisniveau op specifieke onderwerpen.

IBMN is opgezet en opgericht als een stichting, heeft dus geen winstoogmerk en is vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. IBMN werkt alleen voor de aan de stichting deelnemende gemeenten of voor inkoop- en aanbestedingstrajecten waar de gemeenten in participeren.