Kennissessie IMVO-pilots verantwoord inkopen natuursteen

Op 7 december 2017 vond bij de Rabobank in Utrecht de eerste kennissessie plaats in het kader van de IMVO-pilots natuursteen. Deze pilots zijn erop gericht bedrijven en overheden te stimuleren om natuursteen meer maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Chris Jansen van de VU Amsterdam was dagvoorzitter tijdens de sessie. Deelnemers waren ca. 30 vertegenwoordigers van het AanbestedingsInstituut, PIANOo, NGO’s, gemeenten en andere overheden, specialisten op het gebied van ISV, Due Diligence en aanbesteden.

Myrthe Vogel, promovenda aan de VU en werkzaam bij PIANOo, verzorgde een presentatie over de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden om te sturen op ISV binnen overheidsinkoop.

De opening werd verricht door Michiel Soeters, die projectleider is van de IMVO-pilots. Uit deze pilots willen we leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheden bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid.


Tijdens de eerste kennissessie stond het voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) bij overheidsaankopen van natuursteen centraal. Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen boven de Europese drempel, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Natuursteen behoort niet tot de risicosectoren. Wel staat het rijksdiensten en decentrale overheden vrij om de ISV bij de inkoop van natuursteen te hanteren. In de praktijk blijken aanbestedende diensten de ISV niet altijd of niet volledig toe te passen.

Tijdens de kennissessie zijn er 3 oorzaken benoemd waarom natuursteen nog niet altijd verantwoord wordt ingekocht. Voor meer informatie klik hier.