Save the Date Marktdag AFAS Leusden 7 november 2018

Gemeente Molenlanden i.o. – Klantdossier en zaakgericht werken

Klik op de link om verder te gaan.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de button ‘Berichten’ in de betreffende aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten klik op bovenstaande link.

Gemeente IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg – Levering verkeersborden

Klik op de link om verder te gaan.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de button ‘Berichten’ in de betreffende aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten klik op bovenstaande link

Gemeente Molenlanden i.o. – Burgerzakensysteem

Klik op de link om verder te gaan.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de button ‘Berichten’ in de betreffende aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten klik op bovenstaande link

Gemeente Molenlanden i.o. – Belastingapplicatie

Klik op de link om verder te gaan.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via de button ‘Berichten’ in de betreffende aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten klik op bovenstaande link.

Kennissessie IMVO-pilots verantwoord inkopen natuursteen

Op 7 december 2017 vond bij de Rabobank in Utrecht de eerste kennissessie plaats in het kader van de IMVO-pilots natuursteen. Deze pilots zijn erop gericht bedrijven en overheden te stimuleren om natuursteen meer maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Chris Jansen van de VU Amsterdam was dagvoorzitter tijdens de sessie. Deelnemers waren ca. 30 vertegenwoordigers van het AanbestedingsInstituut, PIANOo, NGO’s, gemeenten en andere overheden, specialisten op het gebied van ISV, Due Diligence en aanbesteden.

Myrthe Vogel, promovenda aan de VU en werkzaam bij PIANOo, verzorgde een presentatie over de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden om te sturen op ISV binnen overheidsinkoop.

De opening werd verricht door Michiel Soeters, die projectleider is van de IMVO-pilots. Uit deze pilots willen we leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheden bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid.


Tijdens de eerste kennissessie stond het voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) bij overheidsaankopen van natuursteen centraal. Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen boven de Europese drempel, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Natuursteen behoort niet tot de risicosectoren. Wel staat het rijksdiensten en decentrale overheden vrij om de ISV bij de inkoop van natuursteen te hanteren. In de praktijk blijken aanbestedende diensten de ISV niet altijd of niet volledig toe te passen.

Tijdens de kennissessie zijn er 3 oorzaken benoemd waarom natuursteen nog niet altijd verantwoord wordt ingekocht. Voor meer informatie klik hier.

Marktdag Ondernemend Samen Werken in Utrecht | Woensdag 11 oktober 2017

Toekomstbestendig bouwen begint nu!

Het begint een traditie te worden: de Marktdag in Utrecht, waar jaarlijks zo’n 200 deelnemers uit de bouwkolom elkaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwste ontwikkelingen in toekomstbestendig bouwen en over vormen van samenwerken tussen markt en overheid. Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Het event waar u als partner van de bouwkolom bij wilt zijn.

Meld u aan en reserveer 11 oktober in uw agenda wanneer u in contact wilt komen met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers.

Voor wie interessant?

Bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders en woningcorporaties

Beheerders van de fysieke leefomgeving

Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen

Bouw- en infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Programma

12:30 – 13:00 uur   Inloop

13:00 – 13:45 uur   Welkom door Alfons van Marrewijk met Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde Provincie Utrecht en Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda

14:00 – 16:00 uur   Keuze uit diverse workshops, kennis- en inspiratiesessies

Vanaf 16:00 uur      Netwerkborrel.

Locatie

Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Workshops

Ook dit jaar hebben we weer een bonte mix aan sessies voor u samengesteld met interessante, actuele onderwerpen. De bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de hele bouwsector, loopt als een rode draad door de dag heen. Van verduurzamen van particuliere woningen, zorg en wonen, tot klimaat adaptieve rioleringen, hoogbouw Nul op de Meter en smart cities. Allerhande thema’s passeren de revue.

Een voorlopig overzicht van alle workshops, lezingen en kennis- en inspiratiesessies treft u hier aan. Inclusief een toelichting op de inhoud. Zo kunt u zich alvast oriënteren. Als u nu al vragen heeft, horen wij dat graag. Mogelijk kunnen wij ze meenemen in één van de workshops zodat we die nog meer op maat kunnen aanbieden. Uw vragen zien wij graag vóór 15 september 2017 tegemoet via een email aan officecom@casema.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de marktdag. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail. U kunt vast aangeven welke sessie(s) u van plan bent bij te wonen. Daarmee zit u nog nergens aan vast: op de dag zelf bepaalt u uw definitieve keuze. Deelname aan de marktdag is kosteloos.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Daniëlle Traa via officecom@casema.nl.

 


De concessie voor het eet-werkcafé in Leusden is verleend

Voor het exploiteren van een eetwerkcafé in het Huis van Leusden heeft de gemeente alle horecaondernemers uit Leusden uitgenodigd om deel te nemen aan een marktverkenning en via een pitch en dialooggesprekken een plan op te stellen voor de exploitatie. Een verwervingsteam heeft samen met IBMN het hele proces inmiddels succesvol doorlopen. Van de circa 55 uitgenodigde partijen waren er 8 op de marktconsultatie en hebben twee partijen uiteindelijk deelgenomen aan de pitch. De winnaar is Vincent Hoogendoorn van brasserie Eat en Meet. Hij is op 1 juli gestart op de huidige locatie (Fokkerstraat 16).
Vincent gaat vol enthousiasme aan de slag met het invullen van de kaders die zijn gesteld zoals het werken met medewerkers met een beperking en het gebruik van Fair Trade producten. Wij wensen Vincent en zijn team heel veel werkplezier en succes.

Op de foto’s de ondertekening van de concessie door wethouder Jan Overweg en Vincent Hoogendoorn en een foto van een deel van het verwervingsteam (v.l.n.r.: Vincent Hoogendoorn, Bianca van Eeden, Jan Overweg, Marcel de Jonge en Erik Vermeeren)

Overeenkomst gezamenlijk inkopen van advertenties en online media

De gemeenten IJsselstein, Leerdam, Montfoort, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Woudenberg hebben nu een nieuwe overeenkomst, voor de periode van maximaal 5 jaar, voor het gezamenlijk inkopen van advertenties en online media. Een en ander is succesvol onder begeleiding van IBMN Europees aanbesteed.

Donderdag 22 Juni is de overeenkomst tussen Abovo en de deelnemende gemeenten in Vianen formeel ondertekend. Op de foto Saskia van der Ree voor Montfoort en IJsselstein, Remko Poggenklaas Directeur Abovo en Edwin van Sprundel voor de gemeente Woerden.

Marktdag Ondernemend Samen Werken in Utrecht: Toekomstbestendig bouwen begint nu!

Volgende pagina »