Bestuurlijk aanbesteden

Welkom op de website van IBMN.

Deze website is ter ondersteuning van de processen in het kader van Bestuurlijke Aanbestedingen van gemeenten die door Inkoop Bureau Midden Nederland worden begeleid.

Om tot vernieuwing in arrangementvorming en resultaatafspraken te komen, wordt een flexibele houding gevraagd van gemeenten en hun partners. Beide partijen moeten bereid zijn om tot innovatieve arrangementen te komen. Bij een dergelijk proces past geen statische en traditionele manier van aanbesteden. De gemeenten kiezen daarom voor het proces van ‘bestuurlijk of maatschappelijk of relationeel aanbesteden’. Hiermee wordt een open en transparant proces ingegaan waarin ruimte is voor innovatie en commitment van betrokken partijen. Dit betekent dat er geen Pakket van Eisen in de markt wordt gezet waaraan de inschrijvers moeten voldoen, maar de gemeenten gaan in gesprek met de (zorg)aanbieders (partijen) en stellen gezamenlijk een pakket van eisen op. Dit gebeurt in een aantal stappen waarbij dit proces wordt begeleid door inkoopdeskundigen.

In de Aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van www.aanbestedingskalender.nl (verder: ABK).

Voor de handleiding met betrekking tot Bestuurlijk Aanbesteden via ABK klik hier

Voor meer (algemene) informatie over het proces van Bestuurlijk Aanbesteden klik hier

Om gebruik te kunnen maken van de rechtstreekse link naar het respectievelijke project, dient u eerst ingelogd te zijn met uw eigen account op aanbestedingskalender.nl. Ga naar www.aanbestedingskalender.nl, daarna tabblad ‘inschrijven’ en log in met uw eigen username en wachtwoord. Indien u deze nog niet heeft kunt u zich op deze pagina ook registeren. Nadat u bent ingelogd kunt u op de volgende pagina’s de rechtstreekse link gebruiken om bij het desbetreffende project uit te komen.

LET OP: Nadat u bij het specifieke project aan bent gekomen en deel wilt nemen in het proces dient u op wij doen mee’ te klikken. Hiermee krijgt u de mogelijkheid berichten te ontvangen en tevens vragen/berichten in te dienen. De button ‘wij doen mee’ betekent niet dat u al een inschrijving doet. Om een inschrijving in te dienen moet u eerst alle vereiste documenten uploaden en op inschrijving vrijgeven’ klikken.

Meepraten?

Indien u wilt “ meepraten” in de overleggen door bijvoorbeeld voorstellen/suggesties te doen, vragen te stellen , te reageren op documenten, dan kunt u dit kenbaar maken via de vragenmodule binnen ABK. U dient daartoe wel eerst ingelogd te zijn en daar te klikken op het respectievelijke project.

U dient in uw reactie wel specifiek te zijn door duidelijk aan te geven waar uw reactie betrekking op heeft, bijvoorbeeld: document Resultaatovereenkomst, pagina x, artikel y en dan uw reactive.

In het navigatiemenu links op deze pagina treft u de gemeente(n) aan die op dit moment een Bestuurlijke Aanbesteding houden. Door op de naam van de respectievelijke gemeente te klikken komt u op de pagina van deze gemeente met specifieke informatie over de Bestuurlijk Aanbestedingstrajecten die er voor deze gemeente lopen.