Bestuur & Medewerkers

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk het bestuur van Inkoop Bureau Midden Nederland.

Leden van het Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:
Mevr. S.M.T. van der Marck – Verschoor, gemeente Woudenberg
Secretaris:

Penningmeester:
Dhr. R. van Kessel, gemeente Vijfheerenlanden

Leden van het Algemeen Bestuur:
Dhr. E.D. Luchtenburg – gemeente IJsselstein
Mevr. H.W. de Graaf – Koelewijn – gemeente Leusden
Dhr. M.H. van der Veer – gemeente Montfoort
Dhr. H. Dankaart – gemeente Molenlanden
Mevr. W. van der Werken – gemeente Scherpenzeel
Mevr. N. van Ameide – Poortman – gemeente Vijfheerenlanden

Voor meer informatie kunt u met een van de volgende personen contact opnemen:

Dhr. Ralph Rheiter
Tel: 06 10665689
E-mail: r.rheiter@ibmn.eu

Dhr. Christiaan Molenaar
Tel: 06 15037039
E-mail: c.molenaar@ibmn.eu

Dhr. Koen Bouwmeester
Tel: 06 10037161
E-mail: k.bouwmeester@ibmn.eu