AV Regio

Welkom op de website van IBMN.

Deze website is ter ondersteuning van de processen in het kader van Bestuurlijke Aanbestedingen van gemeenten die door Inkoop Bureau Midden Nederland worden begeleid.

Op dit moment lopen binnen AV Regio de volgende trajecten:

Innovatieplatform Maatwerk Begeleiding

Alle gecontracteerde partijen voor levering van Maatwerk Begeleiding in 2015 hebben de Netwerkovereenkomst getekend. In deze Netwerkovereenkomst is de verplichting opgenomen tot het leveren van bijdragen aan het Innovatieplatform Maatwerk Begeleiding. Voor het inbrengen van voorstellen, stellen van vragen kunt u mailen naar kenniscentrum@ibmn.eu.

Doorlopende contractering Huishoudelijke Ondersteuning 2016

In 2014 heeft de Bestuurlijke Aanbesteding plaats gevonden voor contractering Huishoudelijke Ondersteuning. Deze aanbesteding is geheel afgerond. Er zijn inmiddels 13 aanbieders gecontracteerd maar ook nieuwe aanbieders kunnen nog toetreden. Indien u in aanmerking wilt komen voor levering van Huishoudelijke Ondersteuning aan gemeenten in de AV-regio voor 2018, kunt u alsnog een offerte indienen. U dient daartoe de documenten behorende bij de offerteaanvraag in te dienen. Voor informatie en/of deelname kunt u mailen naar kenniscentrum@ibmn.eu.

Maatwerk Begeleiding

In 2015 zijn de onderhandelingen afgerond voor contractering Maatwerkvoorziening Begeleiding 2016. Er zijn inmiddels 40+ zorgaanbieders gecontracteerd maar ook nieuwe zorgaanbieders kunnen nog toetreden. Indien u in aanmerking wilt komen voor levering van Maatwerkvoorziening Begeleiding aan gemeenten in de AV-regio voor 2018, kunt u alsnog een offerte indienen. U dient daartoe de documenten behorende bij de offerteaanvraag in te dienen. Voor informatie en/of deelname kunt u mailen naar kenniscentrum@ibmn.eu.